Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fallolyckor bland äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fallolyckor bland äldre

Antal personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5383,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Förebyggande vård