Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fallskador bland äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fallskador bland äldre

Antal personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5553,7
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen