Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fallskador bland äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fallskador bland äldre

Antal personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5517,8
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen