Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Läkarbesök specialiserad somatisk öppen vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Läkarbesök specialiserad somatisk öppen vård

Antal besök hos läkare i specialiserad somatisk öppen vård per 1 000 invånare

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1254
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Vårdkonsumtion