Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Kontaktsjuksköterska vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kontaktsjuksköterska vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som fått erbjudande om en kontaktsjuksköterska.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Granskare

Thomas Gasslander

Nyckelord

Bukspottkörtelcancer, Cancer