Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20012013
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS

Andel av uppskattat antal patienter med skovvist förlöpande MS som behandlas med bromsmediciner.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,5 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen fastställt målnivån till lika med eller över 90 procent.

Källor

Svenska neuroregister

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Multipel Skleros