Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20012013
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS

Andel av uppskattat antal patienter med skovvist förlöpande MS som behandlas med bromsmediciner.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen fastställt målnivån till lika med eller över 90 procent.

Källor

Svenska neuroregister

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Multipel Skleros