Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationsfrekvens för borttagande av halsmandlar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationsfrekvens för borttagande av halsmandlar

Antal tonsillektomier per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket122,2
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Öron-Näsa-Hals, Vårdkonsumtion

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen