Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (96)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda första besök inom 90 dagar i medicinsk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Januari2019Januari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda första besök inom 90 dagar i medicinsk vård

Andel första besök som genomförts inom 90 dagar i medicinsk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting