Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (54)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda första besök inom 90 dagar i barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2018December2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda första besök inom 90 dagar i barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Andel första besök som genomförts inom 90 dagar i barn- och ungdomspsykiatrisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket96,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Barn och unga, Väntetider och tillgänglighet

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting