Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (57)

Mina enhetslistor

  • !
Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Januari2019Januari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Barn och unga, Väntetider och tillgänglighet

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting