Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (57)

Mina enhetslistor

  • !
Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket59,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Barn och unga, Psykisk ohälsa, Väntetider och tillgänglighet