Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (57)

Mina enhetslistor

  • !
Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2018April2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket68,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Barn och unga, Väntetider och tillgänglighet