Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i thoraxkirurgisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Augusti2018Augusti2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i thoraxkirurgisk vård

Andel operationer/åtgärder som genomförts inom 90 dagar i thoraxkirurgisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Väntetider och tillgänglighet