Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (79)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i öron- näsa- halssjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juli2017Juli2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i öron- näsa- halssjukvård

Andel operationer/åtgärder som genomförts inom 90 dagar i öron-näsa-halssjukvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kirurgi, Öron-Näsa-Hals, Väntetider och tillgänglighet