Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (68)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i hjärtsjukvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i hjärtsjukvård

Andel operationer/åtgärder som genomförts inom 90 dagar i hjärtsjukvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Väntetider och tillgänglighet