Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter inkontinensoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operation för urininkontinens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Urinläckageoperation

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)