Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (67)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter inkontinensoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operation för urininkontinens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Maud Ankardal

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Urinläckageoperation