Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter inkontinensoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operation för urininkontinens.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Patientrapporterade resultat