Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (67)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Operationer på livmodern och dess bihang vid godartad sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Operationer på livmodern och dess bihang vid godartad sjukdom

Kostnad per DRG-poäng för DRG O15 Operationer på livmodern och dess bihang vid godartad sjukdom inom den specialiserade somatiska slutenvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50 909
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Gynekologi, Kostnader och produktivitet