Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (67)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Operationer på livmodern och dess bihang vid godartad sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Operationer på livmodern och dess bihang vid godartad sjukdom

Kostnad per DRG-poäng för DRG O15 Operationer på livmodern och dess bihang vid godartad sjukdom inom den specialiserade somatiska slutenvården.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54 947
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Gynekologi, Kostnader och produktivitet