Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juni2017Juni2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus

Antal sjukhusvårddygn som utskrivningsklar per vårdtillfälle (medelvårdtid).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,2
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Greger Fransson