Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Oktober2018Oktober2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus

Antal sjukhusvårddygn som utskrivningsklar per vårdtillfälle (medelvårdtid).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,7
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Säker vård

Granskare

Jan-Olov Strandell

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner