Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2017December2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus

Antal sjukhusvårddygn som utskrivningsklar per vårdtillfälle (medelvårdtid). Skåne har felaktiga data som kommer att rättas till.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,9
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Jan-Olov Strandell

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Säker vård