Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tid som utskrivningsklar patient på sjukhus

Antal sjukhusvårddygn som utskrivningsklar per vårdtillfälle (medelvårdtid).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,3
Dagar

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Greger Fransson