Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Kurativ behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kurativ behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk

Andel män med lokaliserad högriskcancer som får kurativt syftande behandling. Avser män 75 år och yngre.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har 80 procent som hög måluppfyllelse.

60

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 60 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

40

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har 40 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret, NPCR

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Cancer