Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Kontaktsjuksköterska vid njurcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kontaktsjuksköterska vid njurcancer

Andel patienter med njurcancer som har en kontaktsjuksköterska.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,9 %
Nationella njurcancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Nationella njurcancerregistret

Kontaktsjuksköterska vid njurcancer

Källor

Nationella njurcancerregistret

Granskare

Börje Ljungberg

Nyckelord

Cancer, Målnivå kvalitetsregister, Njurcancer