Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Smärtskattning under sista levnadsveckan
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2018November2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Smärtskattning under sista levnadsveckan

Andel patienter som fick sin smärta skattad under sista levnadsveckan.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket55,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Palliativ vård

Källor

Svenska palliativregistret