Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Bedömning av sväljförmåga vid akut stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bedömning av sväljförmåga vid akut stroke

Andel patienter med stroke där en bedömning av sväljförmåga gjorts inom ett dygn efter ankomst till sjukhus

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Riksstroke

Riksstrokes nivå för hög måluppfyllelse är 100 procent.

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Riksstroke

Riksstrokes nivå för måttlig måluppfyllelse är minst 90 procent.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke