Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Test av sväljförmåga vid akut stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Test av sväljförmåga vid akut stroke

Andel strokepatienter som genomgått sväljtest efter ankomst till sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

95

Riksstroke

Riksstroke har 95 procent som hög måluppfyllelse.

90

Riksstroke

Riksstroke har 90 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke