Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med ändtarmscancer utan metastaser som blivit radikalt opererade
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienter med ändtarmscancer utan metastaser som blivit radikalt opererade

Andel patienter med ändtarmscancer utan metastaser (M0) som opererats radikalt.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,8 %
Svenska Kolorektalcancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som som gräns för måluppfyllelse.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Kirurgi, Cancer, Ändtarmscancer