Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med ändtarmscancer utan metastaser som blivit radikalt opererade
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienter med ändtarmscancer utan metastaser som blivit radikalt opererade

Andel patienter med ändtarmscancer utan metastaser (M0) som opererats radikalt.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska Kolorektalcancerregistret har angett 90 procent som som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Kirurgi, Cancer, Ändtarmscancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)