Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20082015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel

Patientrapporterad hälsa 4–12 månader efter behandlingsstart av första biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. Medianvärde på VAS-skala. Mätperiod avser tid för behandlingsstart. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket24
Medianvärde på VAS-skala

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Patientrapporterade resultat, Reumatisk sjukdom