Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20102019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel

Patientrapporterad hälsa 4–12 månader efter behandlingsstart av första biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. Medianvärde på VAS-skala. Mätperiod är 1 år och avser avser tid för behandlingsstart.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketMSK
Medianvärde på VAS-skala.

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom