Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q42018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke

Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet anger att behovet av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

75

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 75 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

75

Riksstroke

Riksstroke har 75 procent som hög måluppfyllelse

60

Riksstroke

Riksstroke har 60 procent som måttlig måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Målnivå Socialstyrelsen, Patientrapporterade resultat, Stroke