Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke

Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet anger att behovet av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket56 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

75

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 75 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Patientrapporterade resultat, Stroke

Granskare

Bo Norrving

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)