Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke

Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet anger att behovet av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketINV
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

75

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 75 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Patientrapporterade resultat, Stroke

Granskare

Bo Norrving

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)