Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke

Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet anger att behovet av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketINV
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

75

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 75 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Patientrapporterade resultat, Stroke

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)