Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Justerad läkemedelskostnad per invånare
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Justerad läkemedelskostnad per invånare

Kostnad per invånare för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Ålders- och könsstandardiserat.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1 658
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Läkemedelsbehandling

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen