Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Justerad läkemedelskostnad per invånare
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Justerad läkemedelskostnad per invånare

Kostnad per invånare för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Ålders- och könsstandardiserat.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1 580
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Läkemedelsbehandling