Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Justerad läkemedelskostnad per invånare
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Justerad läkemedelskostnad per invånare

Kostnad per invånare för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Ålders- och könsstandardiserat.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1 580
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Läkemedelsbehandling