Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Andra besök än läkarbesök i specialiserad somatisk öppen vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Andra besök än läkarbesök i specialiserad somatisk öppen vård

Antal besök hos andra personalkategorier än läkare i specialiserad somatisk öppen vård per 1 000 invånare

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket802
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Vårdkonsumtion