Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (96)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c >70 mmol/mol) vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer, 18 år och äldre, med diabetes typ 1 som har HbA1c över 70 mmol/mol. Medicinklinik.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket19,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

20

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på under 20 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)