Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni

Andel patienter med schizofreni som behandlas med antipsykotiska läkemedel 0–6 månader efter utskrivning från sjukhus. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling

Källor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen