Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20062013
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni

Andel patienter med schizofreni som behandlas med antipsykotiska läkemedel 0–6 månader efter utskrivning från sjukhus. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling