Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dålig självskattad hälsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Dålig självskattad hälsa

Andel personer som anser att deras allmänna hälsotillstånd är dåligt eller mycket dåligt.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor