Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt

Andel patienter med större hjärtinfarkt som behandlats med akut öppnande av kranskärl (reperfusion) inom rekommenderad tid. Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,1 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 90 procent.

75

SWEDEHEART- RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 75 procent.

Källor

Swedeheart RIKS-HIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom