Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt

Andel patienter med större hjärtinfarkt som behandlats med akut öppnande av kranskärl (reperfusion) inom rekommenderad tid. Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 90 procent.

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

75

SWEDEHEART- RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 75 procent.

Källor

Swedeheart RIKS-HIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom