Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (98)

Mina enhetslistor

  • !
Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt

Andel patienter med större hjärtinfarkt som behandlats med akut öppnande av kranskärl (reperfusion) inom rekommenderad tid. Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

SWEDEHEART - RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 90 procent.

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent.

75

SWEDEHEART- RIKS-HIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 75 procent.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom

Källor

SWEDEHEART