Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter stroke för patienter 80 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodfettssänkande behandling 12–18 månader efter stroke för patienter 80 år och äldre

Andel patienter 80 år och äldre som 12–18 månader efter sjukhusvård för stroke har blodfettssänkande läkemedelsbehandling. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket57,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Stroke, Läkemedelsbehandling

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen