Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Ambulanslarm per invånare – prio1-larm
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ambulanslarm per invånare – prio1-larm

Antal utlarmningar av ambulans per 1 000 invånare. Avser prio 1-larm.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket45,2
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

SOS Alarm

Nyckelord

Vårdkonsumtion