Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Höftluxation hos barn med CP
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Höftluxation hos barn med CP

Andel barn med CP som har höftluxation

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,64 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Habilitering, Barn och unga