Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Höftluxation hos barn med CP
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Höftluxation hos barn med CP

Andel barn med CP som inte har höftluxation

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket99 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

99.5

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP) har angivit 99,5 procent som målnivå

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Habilitering, Barn och unga

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)