Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Barn med CP höftluxation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Barn med CP höftluxation

Andel barn med CP höftluxation

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,6 %
Procent

Tabell

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Nyckelord

Barn och unga, Habilitering