Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (156)

Mina enhetslistor

  • !
Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA

Riskjusterad dödlighet 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelningen (IVA).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
SMR – Standardised Mortality Ratio

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Carl-Johan Wickerts

Nyckelord

Intensivvård, Dödlighet i befolkningen