Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (154)

Mina enhetslistor

  • !
Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA

Riskjusterad dödlighet 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelningen (IVA).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,93
SMR – Standardised Mortality Ratio

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Intensivvård, Dödlighet i befolkningen

Granskare

ceo@icuregswe.org

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)