Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (156)

Mina enhetslistor

  • !
Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA

Riskjusterad dödlighet 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelningen (IVA).

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,01
SMR

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Carl-Johan Wickerts

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Intensivvård