Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132013
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS

Andel av uppskattat antal patienter med sekundärprogressiv MS som behandlas med bromsmediciner.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket6,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska neuroregister

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Multipel Skleros