Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132013
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS

Andel av uppskattat antal patienter med sekundärprogressiv MS som behandlas med bromsmediciner.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket6,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska neuroregister

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Multipel Skleros