Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Väntetid till första besök vid misstänkt prostatacancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntetid till första besök vid misstänkt prostatacancer

Andel män med misstänkt prostatacancer som fått nybesök på specialistklinik inom 14 dagar efter remissankomst.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket34,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 90 procent som gräns för mycket god måluppfyllelse.

80

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 80 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer