Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nedsatt psykiskt välbefinnande
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nedsatt psykiskt välbefinnande

Andel personer som beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket14 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Hälsoläge och levnadsvanor