Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nöjdhet med rehabilitering 12 månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nöjdhet med rehabilitering 12 månader efter stroke

Andel strokepatienter som anger att man är nöjd eller mycket nöjd med rehabiliteringen eller träningen 12 månader efter utskrivning från sjukhus för stroke.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket77,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Patienterfarenheter, Stroke