Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nöjdhet med rehabilitering 12 månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nöjdhet med rehabilitering 12 månader efter stroke

Andel patienter med stroke som anger att man är nöjd eller mycket nöjd med rehabiliteringen eller träningen 12 månader efter utskrivning från sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

87

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 87 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Patienterfarenheter, Stroke

Granskare

Bo Norrving

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)