Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse vid ESL-behandlad njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse vid ESL-behandlad njursvikt

Andel patienter med ESL-behandlad blodbrist vid njursvikt av grad 4-5 som når önskat blodvärde (100-120 g/L).

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

60

Svenskt njurregister

Svenskt njurregister har som målnivå för denna indikator angett 60 procent.

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prütz

Nyckelord

Njursjukdom