Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke

Andelen patienter med stroke som vid akut insjuknande direkt vårdas på strokeenhet eller IVA och inte på en annan vårdavdelning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Riksstroke

Riksstrokes nivå för hög måluppfyllelse är minst 90 procent.

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

80

Riksstroke

Riksstrokes nivå för måttlig måluppfyllelse är minst 80 procent.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke