Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Direktinläggning på strokeenhet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Direktinläggning på strokeenhet

Andel strokepatienter som direkt läggs in på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik vid ankomst till sjukhus

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
RiketINV
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 90 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

90

Riksstroke

Riksstroke har angett 90 procent som hög måluppfyllelse.

80

Riksstroke

Riksstroke har angett 80 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Stroke