Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationer per invånare – obesitasoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationer per invånare – obesitasoperation

Antal obesitasoperationer per 100 000 invånare. Ej köns- eller åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket53
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Granskare

Ingmar Näslund

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kirurgi, Övervikt och fetma, Vårdkonsumtion