Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationer per invånare – obesitasoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationer per invånare – obesitasoperation

Antal obesitasoperationer per 100 000 invånare. Ej köns- eller åldersstandardiserade värden.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50,8
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kirurgi, Övervikt och fetma, Vårdkonsumtion

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)