Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102010
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Operationer per invånare – obesitasoperation

Antal obesitasoperationer per 100 000 invånare. Ej köns- eller åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,7
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Granskare

Ingmar Näslund

Nyckelord

Kirurgi, Mage- och tarmsjukvård, Vårdkonsumtion, Övervikt och fetma