Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (96)

Mina enhetslistor

  • !
Artrosskola före höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Artrosskola före höftprotesoperation

Andel patienter opererade med total höftprotes som genomgått artrosskola någon gång före operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket43,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Förebyggande vård, Kirurgi, Ortopedi