Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (96)

Mina enhetslistor

  • !
Artrosskola före höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Artrosskola före höftprotesoperation

Andel patienter opererade med total höftprotes som genomgått artrosskola någon gång före operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket43,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Förebyggande vård, Kirurgi, Ortopedi