Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver

Andel i befolkningen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Granskare

Sofia Tullberg och Martin Midböe

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården