Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver

Andel i befolkningen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården

Källor

Hälso- och sjukvårdsbarometern