Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Intakta tänder hos vuxna
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Intakta tänder hos vuxna

Antal intakta tänder hos personer 20 år och äldre. Medianvärde.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket17
Median

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Tandvård