Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Stort förtroende för sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Stort förtroende för sjukhus

Andel invånare som har stort eller mycket stort förtroende för sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting/Öppna jämförelser

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården