Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Risk för död vid svår njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142014
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Risk för död vid svår njursvikt

Relativ risk för död inom fem år efter start av aktiv uremivård vid njursvikt. Tio års mätpopulation.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket100
Relativ risk

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prütz

Nyckelord

Njursjukdom