Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av akut hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av akut hjärtinfarkt

Antal fall (incidens) av akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket335
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Sjukdomsförekomst, Hjärtsjukdom