Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från remiss till operation vid njurcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från remiss till operation vid njurcancer

Andel patienter med njurcancer som väntat sex veckor eller kortare från remiss till operation bland primärt opererade patienter.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket29,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Nationella njurcancerregistret

I Nationellt kvalitetsregister för njurcancer är den högre målnivån satt till 80 procent.

50

Nationella njurcancerregistret

I Nationellt kvalitetsregister för njurcancer är den lägre målnivån satt till 50 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Kirurgi, Njurcancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer

Källor

Nationella njurcancerregistret