Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid från remiss till operation vid njurcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid från remiss till operation vid njurcancer

Andel patienter med njurcancer som väntat sex veckor eller kortare från remiss till operation bland primärt opererade patienter.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella njurcancerregistret

Granskare

Börje Ljungberg

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Kirurgi, Njurcancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer