Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1132)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård

Andel personer 18 år och äldre med diabetes som har HbA1c över 70 mmol/mol. Primärvård.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket11,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

10

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på högst 10 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Diabetes