Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus

Andel patienter som var vid liv 30 dagar efter att ha drabbats av hjärtstopp på sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket31,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska hjärt- lungräddningsregistret

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Hjärtsjukdom