Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus

Andel patienter som var vid liv 30 dagar efter att ha drabbats av hjärtstopp på sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket31,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska hjärt- lungräddningsregistret

Nyckelord

Hjärtsjukdom, Dödlighet i befolkningen