Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kurativt syftande behandling vid lokaliserad lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kurativt syftande behandling vid lokaliserad lungcancer

Andel patienter med lokaliserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium IA-IIB (PS 0–2) som planerats för kurativt syftande kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Kirurgi, Lungcancer, Cancer