Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kurativt syftande behandling vid lokaliserad lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kurativt syftande behandling vid lokaliserad lungcancer

Andel patienter med lokaliserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium IA-IIB (PS 0–2) som planerats för kurativt syftande kirurgi eller stereotaktisk strålbehandling.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Cancer, Kirurgi, Lungcancer, Målnivå Socialstyrelsen