Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Besök på 1177 Vårdguiden
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
September2016September2017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Besök på 1177 Vårdguiden

Antal besök på 1177 Vårdguiden i genomsnitt per invånare och år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket10,1
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

1177 Vårdguiden, Inera

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

E-hälsa, Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet